Vážení rodiče a návštěvníci našich stránek,

v této sekci najdete základní dokumenty mateřské školy, které vám umožní orientovat se v podmínkách provozu MŠ a seznámí vás mimo jiné s právy i povinnostmi zákonných zástupců dětí.

Od 1.7.2012 upravuje vyhláška o mateřských školách podmínky pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání  - na to reaguje nová směrnice MŠ.

Možná to není pro někoho "záživné čtení", ale doporučuji vám si jednotlivé dokumenty pročíst - můžeme tak předejít možnému nedorozumění v budoucnu.

Seznámení se školním řádem MŠ je navíc fakt, který každoročně stvrzují rodiče na začátku školního roku svým podpisem.

 

Zdeňka Zaviačičová