Kalendář akcí

Zábava a úkoly z MŠ pro děti

24.03.2020 09:23
Vážení rodiče,   1. pro předškoláky budu připravovat na každý týden úkoly, aby nám nezlenivěli; budou potřebovat někdy vaši pomoc, někdy spolupráci, někdy jen radu...; na každý týden budete mít vždy 5 úkolů: předmatematická a předčtenářská výchova, cvičení pozornosti, jazyková, literární,...

Omezený provoz MŠ

12.03.2020 10:35
Z důvodu neutěšeného vývoje epidemiologické situace v České republice rozhodla ředitelka MŠ po konzultaci se zřizovatelem o uzavření mateřské školy, a to od úterý 17.března 2020. Prosíme rodiče, kteří potřebují vystavit potvrzení a žádost o tzv. "ošetřovné", aby kontaktovali ředitelku  MŠ...

Program Zdraví dětem ZRUŠEN!

19.02.2020 10:58
POKUD SE SITUACE ZLEPŠÍ, proběhne program v naší mateřské škole v náhradním termínu v měsíci květnu!  V rámci projektu "Zdraví dětem" jde o pohádkový příběh "Jak jel Zdravík do ZOO". Budete včas informováni.

Screening zraku - termín

19.02.2020 11:15
Jako v minulých letech i letos nám firma PRIMAVIZUS nabízí preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Termín vyšetření je ve středu 22.dubna v 8 hodin. Cena vyšetření: 150,-Kč.  

Píšeme podle písniček

17.01.2020 13:59
S předškoláky jsme v měsíci lednu zahájili první lekcí projekt "Píšeme podle písniček". Budeme pokračovat každý týden ve čtvrtek dalšími lekcemi. Jde o velmi kvalitně propracovanou metodiku pro přípravu dětí předškolního věku na výuku psaní v 1.třídě. Prosíme proto rodiče, aby počítali se čtvrtky...

Informace pro rodiče - šatna

17.01.2020 13:44
Prosíme rodiče, aby nevstupovali v obuvi na červené koberce v šatně. Děti  na nich sedí  při převlékání na vycházku. Prosíme rodiče mladších dětí, aby jim nedávali prstové rukavice, ale palčáky (pokud si je neumí nasadit ani spolupracovat při jejich nasazování). Velmi nás to zdržuje...

Odhlašování a přihlašování dětí

21.01.2020 14:00
Připomínáme důležité informace: Pokud si odhlásíte nebo nahlásíte stravu svého dítěte ve školní jídelně, oznamte prosím i nám, že nepřijde (nebo naopak už přijde) do MŠ, a na jak dlouho ho odhlásit. Z jídelny máme zpravidla odhlášený aktuální den a dál neví nikdo nic! Po týdenní nebo delší...

Informace ke stravování

26.08.2015 16:17
Přihlašování a odhlašování dětí probíhá v mateřské škole, a to vždy do 10.00 hodin na další den. Po desáté hodině volejte nebo pište do jídelny, totéž v případě náhlého onemocnění dítěte, neboť v 10.00 předáváme seznamy s nahlášenou stravou na další den do jídelny. Po nemoci nahlaste děti předem v...

Prosba - zdraví dětí

07.12.2017 14:01
Upozorňujeme rodiče, že pokud mají děti v ústech afty, měly by zůstat až do vyléčení doma - jde o infekční nemoc a stále se letos opakovaně u dětí objevuje. Totéž platí o silné rýmě, kašli nebo zvýšené teplotě. Prosíme, buďte ohleduplní k sobě i ostatním dětem, do mateřské školy patří pouze zdravé...