Ze života mateřské školy

Pravidla naší školky

1. Všichni jsme kamarádi:

 jsme spolu pod jednou střechou, máme společné zážitky, poznáváme se navzájem a učíme se respektovat jeden druhého; kamarádi si pomáhají  

2. Pomáháme mladším:

 velcí toho dokáží víc než "malošci", proto je také mohou mnoho naučit

3.  Půjčujeme si hračky:

 každá hračka v mateřské škole je "naše", ne "moje"

4.  Mluvíme klidným hlasem:

 to znamená, že nekřičíme, natožpak na sebe

5.  Chodíme pomalu:

 je tu málo místa, a proto: pomalu chodíme, nebo se srazíme; běhat můžeme na zahradě nebo na hřišti

6.   Každá hračka má své místo

 -aneb: kdo si s čímkoli pohraje, vrátí to, odkud to vzal

7.   Na všem se dokážeme v klidu dohodnout:

 to znamená, že se nehádáme

8.   Jeden mluví, ostatní naslouchají:

 to znamená, že když kdokoli hovoří, nerušíme, posloucháme ho a vnímáme, co nám říká; pak se ho třeba můžeme na něco zeptat

9.   Když kamarádovi ublížím, bolí ho to:

 to znamená: jakékoli ubližování komukoli je přísně zakázáno!