Úplata za předškolní vzdělávání

02.05.2018 12:42

za měsíc květen ve výši 300,-Kč se bude platit do 15.5. hotově v MŠ nebo převodem na účet mateřské školy.