Příspěvky na 2.pololetí

10.05.2021 14:02

Prosíme rodiče, kteří doposud neuhradili příspěvky rodičů na II.pololetí, snížené na částku 100,-Kč, aby tak učinili co nejdříve. Děkujeme.