Příspěvky na 2.pololetí

18.02.2021 15:49

V pokladně rodičů nám toho mnoho nezbylo, prosím vás proto o úhradu příspěvků na 2.pololetí. Protože potřebujeme mít k dispozici finanční rezervu na úhradu společných aktivit (pohoštění na karnevale, pálení čarodějnic apod.), ale nepočítáme do konce školního roku s nárůstem společných akcí, byla bych ráda, kdybychom namísto 150,-Kč vybrali alespoň 100,-Kč na dítě. Pokud s tím souhlasíte, prosím vás o co nejrychlejší úhradu (v hotovosti v MŠ).