Odhlašování a přihlašování dětí

21.01.2020 14:00

Připomínáme důležité informace:

Pokud si odhlásíte nebo nahlásíte stravu svého dítěte ve školní jídelně, oznamte prosím i nám, že nepřijde (nebo naopak už přijde) do MŠ, a na jak dlouho ho odhlásit. Z jídelny máme zpravidla odhlášený aktuální den a dál neví nikdo nic!

Po týdenní nebo delší absenci oznamte v pátek do 10 hodin, zda dítě už na pondělí máme nahlásit nebo zda jeho nemoc trvá. Nemáme věšteckou kouli a nemůžeme tušit, jestli přijde nebo ne!

Připomínáme rodičům předškoláků, že jejich děti si v mateřské škole plní povinné předškolní vzdělávání, a proto je třeba jejich nepřítomnost řádně omlouvat! Zákonem stanovená pravidelná denní docházka je stanovena na 4 hodiny denně, ve školním řádu je tato doba konkretizována na dobu od 7.30 do 11,30 hodin.