INFORMACE Z KHS ZLÍN

16.10.2020 14:56

Karanténa v naší mateřské škole a její ukončení - kalendář a další postup podle pokynů KHS:

  • v pondělí 19.10. končí karanténa všem, kteří byli na  testu s negativním výsledkem, pokud se ještě do 19.10. neobjeví jakékoli příznaky onemocnění  (buďte i nadále ostražití, inkubační doba není 5 dnů, ale 5 - 14 dnů!); potvrzení o ukončení karantény dětem vystaví pediatr
  • v pátek 23.10. končí karanténa dětem, které na testu nebyly, v případě, že se do tohoto data neobjeví příznaky onemocnění; potvrzení o ukončení karantény vystaví váš pediatr
  • zaměstnanci MŠ, kteří měli negativní testy, budou svými lékaři uschopněni od 20.10., pokud se do té doby neobjeví příznaky onemocnění (byla jsem upozorněna pracovnicí KHS, že i přes naše negativní testy může dojít k onemocnění později - vzhledem ke 14-tidenní inkubační době)
  • do 20.10. rodiče oznámí ředitelce MŠ, zda děti budou mít ukončenou karanténu 19. nebo až 23.10., zda měly děti nějaké příznaky onemocnění* a zda do MŠ, v případě, že jsou zdravé, nastoupí; vzhledem k onemocnění paní učitelky, která ještě nebude uschopněna, potřebujeme znát počet dětí  k jednotlivým datům
  • na základě sdělení pracovnice KHS vás upozorňujeme, že může dojít k tomu, že vám lékař z jakéhokoli důvodu ukončení karantény nepotvrdí; pokud se tak stane, kontaktujte ředitelku MŠ, bude vám zasláno "Čestné prohlášení", které předložíte při nástupu dítěte do MŠ - v tomto případě je odpovědnost spojená s ukončením karantény plně na rodičích
  • pokud budou některé děti zůstávat se staršími sourozenci z důvodu uzavření základních škol i nadále doma, při jejich návratu do MŠ (kdykoli po karanténě) předloží rodiče ředitelce MŠ "Čestné prohlášení" - stejné jako v měsíci květnu, kdy se MŠ otevírala po jarní karanténě
  • nikdo z nás nechce, aby se situace s karanténou v MŠ opakovala; proto nadále platí zvýšená hygienická opatření v MŠ včetně zákazu přinášení hraček a jiných předmětů do MŠ dětmi; sledujte bedlivě zdravotní stav svůj i dětí - ukázalo se, že to, co se jindy jevilo jako banální a nedůležité, může být v současné době příznakem nákazy*
* Jistě jste na internetu zaznamenali skutečnost, že příznaky onemocnění se u dětí liší od příznaků dospělých.                                                                  
   Všímejte si prosím hlavně toho, jestli vaše dítě mělo nebo má zažívací potíže -  průjem, bolesti bříška, zvracení, nechutenství (podobně jako u střevní
  chřipky).