Informace o dalším průběhu vzdělávání a akcích v MŠ

12.05.2020 12:25

Od 25.5. bude znovu obnoven provoz mateřské školy v „omezeném režimu“ - tedy s omezeným počtem dětí. Pozitivní zprávou je, že mohou chodit všechny děti, jejichž rodiče o to projevili zájem, aniž bychom trpěli nedostatkem místa a měli problémy s dodržením hygienických pravidel a požadavků.

Děti, které nadále zůstávají doma ve svých rodinách, se mohou zapojit do předškolního vzdělávání stejně jako doposud: budeme jim zasílat (pokud budou mít zájem) podklady a nápady pro jejich domácí „úkoly“ a činnosti, stejné, jaké budou v mateřské škole plnit a vykonávat jejich kamarádi při svém pobytu ve školce.

Prosba:

  • co nejdříve (do konce příštího týdne) si vyzvedněte v MŠ věci, které mají děti doposud ve skříňkách (všichni – i ti, kteří 25.5. přijdou!);

  • kdo máte doma oprané povlečení, přineste nám je;

Od měsíce května se obnovuje platba úplaty za předškolní vzdělávání podle směrnice vydané ředitelkou MŠ (aktuální znění najdete v sekci Školní dokumenty):

  • předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí

  • ostatní docházející děti hradí částku 300,-Kč

  • děti, které do MŠ docházet nebudou, platí 50 %, tj. 150,-Kč

Prosím proto rodiče o úhradu „školného“ do konce měsíce května.

 

Velmi nás mrzí, že už se pravděpodobně do konce školního roku všichni nesejdeme, nerozloučíme se s našimi předškoláky, nepojedeme spolu na výlety… A tak nás napadlo, že, pokud tomu bude situace s vývojem epidemie („do ztracena“) přát, a pokud vy budete mít zájem, sejdeme se na konci prázdnin na společné akci tak, jak jsme byli zvyklí. Předškolákům předáme dárečky a vysvědčení, zahrajeme si různé hry, posedíme u ohně...

Napište nám, zda byste takovou akci uvítali a zda se jí zúčastníte. Podrobnosti bychom museli „doladit“, až to bude aktuální.

Děkuji vám za trpělivost a vstřícnost. Buďte v pohodě – a hlavně zdraví!