Hygienická opatření v MŠ

06.10.2020 16:44

Pro dospělé platí povinnost mít při vstupu do všech prostor mateřské školy a při vzájemném kontaktu roušku zakrývající dýchací cesty (nos, ústa). 

V mateřské škole dětem při příchodu měříme teplotu a umyjí si důkladně ruce. Ruce si myjeme několikrát denně - pokračujte v tom i doma!

V prostoru třídy a herny jsou nepřetržitě v provozu UV sterilizátor a čistička vzduchu.

Několikrát denně desinfikujeme kliky dveří a vybavení toalet a umyvadel (splachovadla, WC desky, vodovodní baterie).

Při stolování dětem podáváme jídlo v rouškách a v jednorázových rukavicích.

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostoru jídelny a dalších místností v MŠ. Děti si i nadále budeme předávat v šatně.

Sledujte důsledně příznaky onemocnění dětí, nepodceňujte ani malé změny (únava, bolest hlavy...). V případě pochybností vyhledejte konzultaci lékaře, sdělte mu, že dítě mohlo být v kontaktu s virem. O každém onemocnění nás ihned informujte.

HRAČKY Z DOMOVA: děti si mohou přinést "mazlíka" (plyšáka) na spaní, ale nechají si ho tady a nebudou denně přinášet a odnášet nové hračky (domluvte se s nimi a vysvětlete jim to, prosím). Pokud na svých věcech lpí, nechte je doma, máme dost spacích plyšáků v MŠ (a dokonce pod sterilizátorem :o))

Děkuji za pochopení a spolupráci.