Důležitá informace - čtěte!

15.05.2019 14:57

Ranní filtr: z důvodu výskytu nakažlivého onemocnění (pátá dětská nemoc) jsou ohroženy všechny plánované akce (výlety, divadla, společné akce s rodiči, MŠ Roštění i ZŠ Kostelec). Proto se v následujících 2-3 týdnech budeme každé ráno při příchodu dotazovat rodičů a sledovat děti, zda některé z nich nemá příznaky nemoci. Dávejte zejména pozor na: bolest hlavy, svalů, zvýšenou teplotu - to jsou první příznaky nemoci. Následují nápadně červené tváře, drobná vyrážka na obličeji, krku, hrudníku, zádech, bříšku, později i na končetinách. V případě, že tyto příznaky dítě bude mít, NESMÍ DO KOLEKTIVU, a bude hned ráno odesláno s rodičem domů (k lékaři). Nemoc je přenosná nejvíce v první fázi, kdy nejsou viditelné příznaky, je tedy pravděpodobné, že většina dětí již s nákazou do styku v MŠ přišla, ale neznamená to, že nemoc u nich skutečně propukne.
Buďte, prosím, ohleduplní - zejména ke svým vlastním dětem. Pomozte nám, prosím, aby se nemoc nerozšířila, sledujte své děti a prohlížejte je denně ráno před odchodem a večer před spaním. V případě výskytu příznaků nebo stanovení diagnózy nemoci lékařem informujte co nejdříve MŠ, a to i během víkendu, na číslo: 777272388.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.