Do konce měsíce září

12.09.2019 15:38

prosíme o úhradu příspěvků do pokladny rodičů na 1.pololetí ve výši 150,-Kč.