Akce MŠ

05.10.2023 14:39

17.9. 2023 Vítání občánků

4.10. 2023 Besídka pro seniory

12.10. 2023 Focení MŠ

13.10. 2023 Drakiáda

16.10. 2023 Logopedická depistáž v MŠ

9.11. 2023 Přespávačka v MŠ

13.11. 2023 Divadlo- MŠ Němčice 

Zpět